Przejdź do treści

Systematyczne podejście

W kręgu nauki

Skorzystaj ze szkolenia w jak największym stopniu

Dzisiejsze instytucje służby zdrowia stają przed wspólnym wyzwaniem – jak osiągnąć więcej za mniej? Czas i pieniądze to ograniczone zasoby, a jednocześnie priorytetem pozostaje opieka nad pacjentami i ich bezpieczeństwo.

Głównym wyzwaniem dla personelu medycznego jest jak najskuteczniejsze leczenie pacjentów. Można do niego dążyć zarówno poprzez naukę, jak i praktykę. Aby szkolenie przynosiło efekty, jego cele muszą być jasno określone, a trening musi wywierać pozytywny, wymierzalny wpływ na praktykę kliniczną uczestników.

Krąg nauki to narzędzie, które można wykorzystać w celu identyfikacji i określenia priorytetów w zakresie zasobów edukacyjnych, co pozwala skupić się na obszarach wymagających poprawy. 

Uczenie się jako proces ciągły

Krąg nauki można wykorzystać, aby zaplanować i wdrożyć programy poprawy, w których głównymi elementami są edukacja i szkolenie. Należy go postrzegać w kontekście całości, ale każdy pojedynczy segment może być stosowany doraźnie, aby zaspokoić określone potrzeby.

Krąg nauki pełni rolę mostu między teorią a praktyką opartą na umiejętnościach i doświadczeniu klinicznym, zdobytych w realnych sytuacjach. Ma korzystny wypływ nie tylko na zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności, lecz także na rozwijanie zdolności podejmowania decyzji w krytycznych sytuacjach, która jest niezbędną cechą kompetentnych pracowników służby zdrowia. Krąg nauki polega na utrzymywaniu wysokiego poziomu wiedzy pomimo upływu czasu, a także, co nawet ważniejsze, na stałym rozwoju umiejętności.

Jak Laerdal może pomóc

Możemy ocenić Twoje potrzeby edukacyjne i stworzyć odpowiednio dostosowane rozwiązania, aby je spełnić. Dzięki metodzie kręgu nauki firmy Laerdal będziesz w stanie zidentyfikować i wdrożyć najbardziej skuteczne strategie nauczania, które doprowadzą do osiągnięcia Twoich celów. 

Poproś o więcej informacji

Jaką formę kontaktu preferujesz?
<p>We will handle your personal contact details with care as outlined in <a href="/pl/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank">Laerdal's Privacy Policy</a>.</p>

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

Welcome back

Your session timed out whilst you were away. Do you want to continue signed in?

Continue Sign Out